Dit is de privacy- en cookieverklaring van restaurant Mondani, een VOF, aansprakelijk naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8049954 . Restaurant Mondani is statutair gevestigd aan de Graaf-Ottoweg 6,7241Dg te Lochem, Nederland.

Restaurant Mondani waardeert uw bezoek aan deze website en uw interesse in ons restaurant. Omdat uw privacy van groot belang is, willen we dat u zich op uw gemak voelt bij het bezoeken van onze website. Daarom behandelt restaurant Mondani persoonlijke gegevens die het via haar websites ontvangt, zorgvuldig en is het toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die het ontvangt. Daarnaast is restaurant Mondani gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dit privacy- en cookiebeleid is bedoeld om u te adviseren over het type informatie dat via haar websites wordt verzameld en de doeleinden waarvoor deze informatie wordt verwerkt, gebruikt, onderhouden en openbaar gemaakt. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring (“Verklaring”). Als u niet akkoord gaat met deze Verklaring, ga dan niet verder naar de webpagina  van restaurant Mondani. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg deze Privacy- en Cookie-verklaring op regelmatige basis voor eventuele wijzigingen.

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u ons bezoekt of contact met ons opneemt via deze website of een reservering maakt, kunt u ons informatie over uzelf verstrekken, zoals uw naam, adres en e-mail. Onze webserver verzamelt automatisch details over uw bezoek (IP-adres). Bovendien verzamelt restaurant Mondani persoonlijke gegevens die via de website worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u persoonlijke gegevens invoert (adres, naam). Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van cookies.

 De informatie zal worden bewaard in onze computer en archiveringssystemen. Restaurant Mondani verwerkt uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en gebruikt alleen de gegevens die wij nodig hebben voor de volgende doeleinden:

^.Om onze diensten aan te passen en te verbeteren en aan uw vereisten te voldoen.

^Om verzoeken, vragen en klachten van u te verwerken en te beantwoorden. ^Om u op de hoogte te houden van onze evenementen, veranderingen in onze programma’s en     andere diensten die voor u van belang kunnen zijn; ^ Om onze verplichtingen met betrekking tot enige overeenkomst die u met ons hebt te beheren of anderszins uit te voeren. ^Om problemen met de aan u geleverde diensten te bespreken en op te lossen. ^Technisch en functioneel beheren, analyseren en verbeteren van deze website. ^ Om te voldoen aan wettelijke en / of wettelijke vereisten. 

Houd u er rekening mee dat de persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, mogelijk buiten Nederland en door landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden verwerkt. Het is belangrijk om u bewust te zijn van het feit dat de wetgeving die van toepassing is op het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens kan verschillen naargelang van het rechtsgebied van het land waar het wordt verwerkt. Onze servers of een van onze serviceproviders kunnen zich bijvoorbeeld in een land buiten de EER bevinden en daarom zal het niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming hebben, zoals de nationale privacywetgeving van de EER. Als we uw informatie op deze manier buiten de EER overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven worden in overeenstemming met de bepalingen van de  European Privacy Directive 95/46/EC